Учители и ученици от пернишко школо гостуваха в Смолян

Учители и ученици от пернишко школо гостуваха в Смолян

Учители и ученици от Х ОУ ,, Алеко Константинов,, гостуваха на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Смолян по НП на МОН „Иновации в действие”. Програмата дава възможност за сътрудничество и обмен на идеи и добри практики между иновативните училища, както и между иновативните училища и желаещите да станат такива чрез посещение на място.

Три училища бяха гости по програмата – Х ОУ „Алеко Константинов“- Перник, ОУ „Константин Костенечки“- Костенец, и ОУ „Св.св. Кирил и Методий“- с. Крушовица, област Плевен. Дейностите в програмата са насочени към популяризиране и мултиплициране на иновации и добри практики между училищата.

Училището домакин – СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Смолян, представи двугодишния опит на иновацията „Интегрирано обучение за комплексно и функционално усвояване на знания и придобиване на умения“ Бе представен планът за иновации на училището.

Учениците от училищата партньори се срещнаха с представители на Ученическия съвет към СУ „Св. св. Кирил и Методий“ и се запознаха с дейностите в училище. В ателие екипно изработиха гривни на приятелството и приготвиха заедно типично родопско ястие. Представени бяха интердисциплинарни иновативни уроци на тема „Звук и слух“ – Физика и астрономия, Музика, Информационни технологии в VII„а“ клас; „Пиша правилно“ – Български език и логопедична работа във II„б“ клас; интегриран урок по самоподготовка ПИГ във II „а“, „б“ и „в“ клас на тема „Седмица, месец, година“ – Математика, Околен свят и Литература.

В трите поредни дни чрез работни срещи и неформални разговори, участниците обменихме впечатления и идеи, коментирахме възможностите и предизвикателствата, които поставят пред училищата образователните иновации. Основната цел е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите. Създадените контакти, сътрудничеството и обмяната на опит между четирите училища са добро начало за бъдеща съвместна работа.