„Топлофикация Перник“ открива нов „Център за работа с клиенти“ в квартал „Изток“

„Топлофикация Перник“ открива нов „Център за работа с клиенти“ в квартал „Изток“

„Топлофикация – Перник” открива от 01.04.2022г.  нов „ Център за работа с клиенти” в гр. Перник. Той се намира в кв. “Изток“ (сградата на „ Банка ДСК”), ул. „Ленински проспект” №1, до касите на дружеството.

Работното време на центъра е: 7.30ч – 16.00ч.

В новооткрития център ще се входират:

  Молби

  Жалби

  Заявления за откриване на партиди за битови нужди

  Заявления за закриване на партиди за битови нужди

  Заявления за промяна на данни за битови нужди

  Протоколи от СЕС

  И други