178 са официално регистрираните украински граждани в област Перник

178 са официално регистрираните украински граждани в област Перник

Областният управител Кирил Стоев и екипът на временния Център за подпомагане на лица, потърсили закрила от войната в Украйна дадоха брифинг на място в Центъра, като очертаха предприетите мерки до момента.

„Основната ни цел е координирано да се мобилизират ресурсите на държавните институции, местните органи на властта, гражданските организации, доброволците и гражданите, и вече седмица откакто работи Центъра, виждаме, че това дава резултат по отношение на по-добрата координация и съгласуваност между всички ангажирани с приема и подпомагането на украински граждани“, заяви Стоев.

Към днешна дата на територията на област Перник има 178 официално регистрирани лица, потърсили закрила от войната в Украйна. От тях 100 възрастни и 78 Деца.

По общини кратината е следната: Перник – 115 души, Радомир – 41 души, Брезник – 6 души, Ковачевци – 2 души, Трън – 14 души. В община Земен засега няма регистрирани бежанци от Украйна.

„По-голямата част от тези хора са настанени в частни имоти. От миналата седмица започнахме събирането на регистър с данни по отношение на нужда от дарения за продукти и стоки от първа необходимост, здравен статус, желание за включване на пазара на труда, образование“, каза Стоев. И добави, че до момента един голям процент от хората, регистрирани на територията на област Перник са с висше образование, учители, икономисти, университетски преподаватели, юристи.

Областният управител сподели, че предстои да бъде организирана и дарителска кампания, в която ще бъдат обявени конкретни неща от първа необходимост – дрехи, обувки, храна и други пособия, които ще бъдат обобщени и обявени на база на резултатите от анкетните карти и нуждите на хората, които са посочили в тях.

По данни на РУО – Перник са регистрирани 5 заявления, като за три има издадени заповеди за насочване към 10 ОУ (кв. „Изток“, ДГ Слънце – Радомир и ГПЧЕ гр. Перник.

Останалите две заявления са от вчера и учениците ще бъдат насочени към ПГТЕ „Христо Ботев“ и 16 ОУ (кв. „Църква“).

При необходимост приемният център работи в режим 24/7, като на постоянно разположение са дежурни телефони 0888 790 130 и 076 60 01 01 и и-мейл адрес: helpukraine@pk.government.bg