Областна оперативна координационна група във връзка с кризата в Украйна бе сформирана в Перник

Областна оперативна координационна група във връзка с кризата в Украйна бе сформирана в Перник

Под ръководството на областния управител на Перник Кирил Стоев се сформира и проведе заседание на Областна оперативна координационна група (ОКГ) във връзка с кризата в Украйна.

Взе се решение ОКГ да заседава при необходимост и да предлага приемането на конкретни действия, спрямо развитието на ситуацията. На заседанието се поставиха множество проблеми, пред които са изправени украинските граждани, евакуиращи се от районите на военни действия. Основна дейност на ОКГ ще бъде свързана с координирането и съдействието за приема на бежанци от Украйна, оказване на помощ и съдействие за настаняването им в бази на територията на региона. В състава на ОКГ са включени представители на областна администрация – Перник, кметовете на Перник, Радомир, Земен, Брезник, Трън и Ковачевци, директора на Териториална дирекция „Национална сигурност“, директор на ОДМВР – Перник, директор на ОС на БЧК, директор на Граничен полицейски участък – Трън, началник РУО, директор РЗИ, представители „Гората.бг“ и Църногорски манастир. При необходимост ще бъдат включени и други институции и неправителствени организации.

Създадена е предварителна организация за посрещане и настаняване на пристигащите бежанци от Украйна. Областният управител отправи призив към гражданите, които желаят да предоставят жилища, храни и стоки от първа необходимост или да окажат съдействие да се обръщат към 0888 790 130 и 076 60 01 01 или на и-мейл helpukraine@pk.government.bg .

По време на заседанието всички членове на Областната оперативна координационна група изразиха готовност за подкрепа и съдействие в рамките на своите правомощия и възможности. В рамките на заседанието беше взето решение за създаване на Център за подпомагане на лица, потърсили закрила от войната в Украйна, с цел координиране и подпомагане дейността на Оперативна координационна група на област Перник.