За пръв път тази година е регистриран болен от сифилис в пернишко

За пръв път тази година е регистриран болен от сифилис в пернишко

Намалели са заболелите от заразни болести в областта през изминалата седмица. Добрата новина съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Перник. Регистрираните заболели през седмицата са 169, при 174 за предходната.

За сметка на това през седмицата са се увеличили заболелите от остри респираторни заболявания и грип в региона. Констатирани са 79 заболели, при 64 за предходната седмица. През този период заболеваемостта е била 65,73%оо, при средна за страната 72,82%оо към 14.03.2022 г.

Другата добра новина е, че продължават да намаляват заразените от коронавирус в региона. Регистрираните през изминалата седмица новозаразени са 161, при 165 за предходната. За всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, взети са противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

Намаляване има и при заболелите от варицела. През седмицата са установени 5 болни, при 6 за предходната.

Следват още добри новини:. Няма регистрирани болни от туберкулоза, при положение, че през предходната седмица беше констатиран 1 болен. Няма констатирани болни от скарлатина, при регистриран 1 за предходната седмица. Няма и нито един регистриран болен от хепатит, при установен 1 през предходната седмица.

За пръв път от няколко седмици са констатирани болни от чревни инфекции. Регистриран е 1 болен от ротавирусен ентерит и 1 от ентероколит.

За пръв път тази година е регистриран болен от сифилис.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 102 проверки. От тях 23 са свързани със забраната за тютюнопушене.

24 от проверките са във връзка със спазване на противоепидемичните мерки въведени със заповеди на Министерство на здравеопазването.

4 от проверките са по  жалби и сигнали от институции и граждани, а 1 е във връзка със спазването на изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

През изминалата седмица здравните инспектори са издали 161 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

И през миналата седмица здравната инспекция продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници. Взети са 46 проби от различни населени места в областта, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговоря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.