Проблемите около детското селище в Дрен обсъждаха областният управител и Ивайло Шопски

Проблемите около детското селище в Дрен обсъждаха областният управител и Ивайло Шопски

Областният управител Кирил Стоев се срещна с Ивайло Шопски, журналист, общественик и председател на инициативния комитет за спасение на „SOS детско селище в Дрен“.

Шопски запозна Стоев с проблема с детското селище в Дрен и се обърна към областния управител за съдействие от страна на държавата. В началото на 90-те години на миналия век в село Дрен, „SOS детско селище“ сключва договор с кмета на Радомир да построи на общинска земя първото „селище за сираци“ в България.

През 2015г. е изведено последното дете от „селището“ и малчуганите са преместени в градовете Перник и София. От тогава къщите в „селището“ се ползват спорадично, а според председателя на местния инициативен комитет, в договора от 1992г. е записано, че „SOS Детски селища“ нямат право да прехвърлят собствеността на постройките в детското селище на друг освен на държавата или общината, или на друга организация със сходни цели. Шопски изрази притеснение, че е възможно къщите в Дрен да се подготвят за вид търговска дейност, както е „селището“ в Трявна, където част от постройките се използват като „къщи за гости“, отдавани по наем на случайни посетители.

Шопски има входиран сигнал до областния управител и до всички ангажирани институции, където подробно е описан проблема с „SOS детски селища“. В сигнала са зададени редица въпроси, касаещи съдбата на „детското селище“ в с. Дрен, които ще бъдат проверени, увери Кирил Стоев.

В края на срещата, Шопски покани губернатора Стоев на организирана среща в читалището в село Дрен, в края на месец март, на която ще бъдат поставени въпроси по отношение на читалищната дейност и развитието на културния институт в населеното място.