От БАСЗЗ предупреждават за опасност от фалшиви договори за наем на ниви!

От БАСЗЗ предупреждават за опасност от фалшиви договори за наем на ниви!

Има опасност да се възобновят масовите злоупотреби с фалшиви договори за отдаване под наем и аренда на земеделска земя. За това предупреждават от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ), която излезе с официално становище относно предлаганите промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. От асоциацията припомнят, че разпоредбите на чл.36б, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ бяха въведени през 2018 г., за да се противодейства на масовата практика по регистрация на фалшиви договори за ползване на земеделски земи през 2017 г. с цел получаване на субсидии. Тогава в обхвата на измамната схемата попаднаха основно така наречените „бели петна“, за които собствениците им не са подали декларации за начина на трайно ползване и формата на стопанисване в срок до 31 юли и не са сключили договори за отдаването им за ползване.

Сега, с предложената промяна в закона, фактически се обезсилва въведената през 2018 г. система от правни и институционални гаранции, като се отменя контролът, осъществяван от специализираните областни и общински структури към Министерството на земеделието.

Според собствениците на земеделски земи промените ще застрашат правата на собствениците и дребните ползватели на земеделска земя и ще създадат риск от корупционни практики, като се премахнат обективни и сега работещи критерии (наличие на вписване и поредност при вписване на договори за наем или аренда).

На тяхно място не се предвижда друг механизъм за решаване на конфликт между предявени правни основания, обясняват от асоциацията. От там предупреждават, че всичко това ще създаде допълнителен хаос в поземлените отношения и ще затрудни възможността за комасирано ползване на земеделските земи и  ще насърчи злоупотреби спрямо право на собственост и фиктивни облигационни отношения с цел получаване на европейски субсидии