Два пъти са намалели заболелите от COVID19 и други заразни болести в региона

Два пъти са намалели заболелите от COVID19 и други заразни болести в региона

Добрата новина, която дойде от Регионалната здравна инспекция в Перник е, че близо два пъти по-малко са заболелите от заразни заболявания в областта през изминалата седмица, в сравнение с предходната.

По-малко са регистрираните през изминалата седмица  в региона заболели от остри респираторни заболявания-64, при 73 за предходната. Заболеваемостта  за  този период е била 53,25%оо, при средна за страната 62,60%оо към 07.03.2022 г.

Другата добра новина е, че през седмицата два пъти са намалели новозаразените от COVID-19. Регистрираните през периода заразени са 165, при 329 за предходната седмица. Заболелите са от шестте общини на област Перник във всички възрастови групи. За всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, взети са противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица. Направени са 89 антигенни теста и 6 за антитела.

За съжаление, през миналата седмица са се увеличили три пъти заболелите от варицела. Регистрираните през седмицата болни са6, при 2-ма за предходната.

За пръв път от началото на тази година се появи заболял от скарлатина.

След като  повече от месец не беше регистриран болен от туберкулоза, през седмицата има един.

През изминалата седмица няма регистриран нито един заболял от хепатит А, при 1 констатиран през предходната. За сметка на това  за пръв път от няколко месеца е констатиран 1 болен от вирусен хепатит и 1 от хепатит Б.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 64 проверки. 20 от тях са относно спазване забраната за тютюнопушене.

16 от проверките са във връзка със спазване на противоепидемичните мерки въведени със заповеди на Министерство на здравеопазването.

Издадени са 2 становища за класификация на опасен отпадък.

В резултат на извършения контрол от страна на здравните инспектори, през седмицата та са издали 165 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

И през изминалата седмица РЗИ-Перник продължи да ежедневно да извършва мониторинг на питейните водоизточници в областта. Взети са 38 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.