„Топлофикация Перник“ ще намали сметките, заради авариите през февруари, стана ясно на извънредната сесия на Общинския съвет в Перник

„Топлофикация Перник“ ще намали сметките, заради авариите през февруари, стана ясно на извънредната сесия на Общинския съвет в Перник

Провелото се вчера извънредно заседание на Общинския съвет в Перник, което си постави амбициозната цел-„Обсъждане на адекватни мерки и решения за преодоляване на системния проблем с топлоснабдяването в град Перник“,  се превърна в обикновена говорилня. Оказа се, за жалост, че очакванията на нашего брата журналиста, че това ще е поредното упражнение в празна риторика и доказване на общинските съветници кой е по- по- най, се  потвърдиха. Председателят на местния минипарламент Димитър Колев информира, че на заседанието присъстват: областният управител на Перник Кирил Стоев, заместник-кметът на община Перник Стефан Кръстев, представители на омбудсмана на България, на КЕВР, на Комисията за защита на потребителите.

Изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“  инж. Чавдар Стойнев запозна в телеграфен стил присъстващите с производствения процес и мощностите на централата. Той информира, че  „Топлофикация Перник“ ще намали с 3% сметките на всички клиенти, което не засяга предлаганите от дружеството отстъпки. По този начин клиентите, които заплащат редовно месечните си сметки, ще получат двойна отстъпка. Той увери, че екипът, който ръководи няма да жали сили и средства, за да рехабилитира и модернизира всички съоръжения. Според инж. Чавдар Стойнев, нито един от ремонтите по топлофикационната мрежа не е преминал периода от 48 часа без топлоснабдяване на абонатите. Повредите в топлоизточника са отстранявани по най-бързия начин, при денонощен режим на работа. „ Обмисляме и еднократно удвояване на месечната отстъпка по промоционалната програма, за да компенсираме хората. Всичките ни усилия са насочени за постигане на по- висока удовлетвореност“, заяви инж. Стойнев. Той поясни, че така се е случило, че с встъпването му в длъжност са започнали авариите. Приема тежкия месец като стрес тест, с който екипът, който е поел, е показал професионалните си качества. Смята, че в тази ситуация бързо е видял и слабите звена, и високия професионализъм, които ще му помогнат да направи бързо всички необходими стъпки, за задоволяване на нуждите на перничани от качествено топлоподаване. Въпреки, че всички аварии се отстраняват в по -кратък от предвидения законов срок, компенсацията се обмисля, за да не се чувстват ощетени хората и защото от „Топлофикация Перник“ осъзнават добре причиненото неудобство на клиентите си. След това заяви, че е готов да отговори на всички  поставени му въпроси.

Председателят на групата съветници от ГЕРБ, Денислав Борисов  постави въпроса дали „Топлофикация – Перник“  предвижда да кандидатства по европейски програми, по които да бъдат отпуснати финансови средства“. Той не скри и разочарованието си, че на това заседание няма представители на държавата,  ресорните министерства и народните представители от региона, за да вземат участие в обсъждането за адекватни мерки и решения за преодоляване на системния проблем с топлоснабдяването в общината.

Лидерът на „Подкрепа“ в региона подчерта, че заради тежките аварии през последните години голяма част от жителите на града остават без парно и топла вода през зимните месеци.“ Не знаем  нищо за инвестиционните намерения на дружеството. Почти целият град е зависим от „Топлофикация- Перник” – в това число институции, училища и детски градини. Не се инвестира в техника и човешки ресурс. Не знаем и дали цените, които дружеството ще предложи, ще бъдат по джоба на перничани”, заяви Жотев.

Инж Чавдар Стойнев поясни за инвестициите в когенераторите, които ще надхвърлят 10 млн. евро. Инвестира се в рехабилитация на парогенераторите, профилактика и други. „Що се отнася до цените на топлоенергията, то те са регулирани и определяни от КЕВР. Ще напомня само, че перничани плащат една от най-ниските цени на топлоенергията. Наред с това, нашето дружество единствено в страната предлага най-атрактивните отстъпки от цената за лоялните клиенти“, подчерта инж. Стойнев.

Валентин Петков попита дали не е наложителен много по-сериозен ремонт на пети парогенератор, защото очевидно рехабилитацията, която се прави през лятото не е достатъчна, тъй като това е вече остаряло съоръжение. Той подкрепи усилията на „Топлофикация Перник“ да подкрепя дуалното обучение като възможност да привлече млади кадри.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е SESIA-Ralica-Andreeva-1-1024x768.jpg

Ралица Андреева апелира КЕВР да упражнява по-голям контрол върху дейността на топлофикационното дружество по отношение на качеството на подаваната топла вода.

Боян Паунов-  представител на КЕВР увери, че по всички постъпили сигнали са правени обстойни извънредни проверки на „Топлофикация Перник“, наред с текущите. В последните 3-4 години са извършени пет извънредни проверки на дружеството. “В момента отново извършваме обстойна проверка на „Топлофикация Перник“. Изискали сме от ръководството данни за  изпълнението на показателите за качество, изпълнението на различните програми- инвестиционна, социална и други, както и постъпилите жалби от клиенти. След приключването на проверката ще направим анализ на засегнатите от зачестилите аварии и ще дадем предписание за компенсация на клиентите. Комисията ще изготви констативен протокол и доклад за резултатите и ще предприеме съответните действия за гарантиране качеството на топлоснабдяването и интересите на засегнатите клиенти на дружеството. Този протокол ще бъде качен на сайта на КЕВР. Искам да отговоря на въпроса за инвестициите, че изпълнението на инвестиционната програма на дружеството е средно 64%. Трябва да поясня, че над 70% от инвестициите са вложени в рехабилитация на основния топлоизточник,  о на 64% е изпълнена инвестиционната програма, свързана с топлопреносната мрежа. Искам да поясня още, на поставения въпрос- защо при авария на пети котел не се използва трети или четвърти котел. Трети котел не е спомагателна мощност, а се използва само при авариен режим“, поясни Паунов.

Представителят на Комисията за защита на потребителите подчерта, че поставените в залата от общинските съветници проблеми са от компетентността на Закона за енергетиката. КЗП има отношение само към некоректно сключени договори или неизпълнени условия по тях, които ощетяват клиентите.

Областният управител на Перник Кирил Стоев внесе повече рационалност и здрав разум в разискванията, целта на които трябваше да бъде да се гарантира по-нататъшното развитие и стабилност на „Топлофикация Перник“.  Той заяви, че ще запознае министъра на енергетиката подробно с изложените въпроси, които бяха зададени по време на заседанието на пернишкия минипарламент. Стоев увери, че областна администрация Перник е в готовност да окаже съдействие за реализация на проекти за модернизацията на топлофикационното дружеството и преминаване към декарбонизация. Кирил Стоев увери, че се ангажира да предприеме стъпки за организиране на срещи с представители на ресорни министерства и комисии в Народното събрание, с цел да бъдат представени подкрепящи програми за финансиране на топлофикационното предприятие.