„Топлофикация Перник“: Сектор „Енергетика“ има нужда от подготвени млади кадри

„Топлофикация Перник“: Сектор „Енергетика“ има нужда от подготвени млади кадри

През  изминалите години „Топлофикация Перник“ разшири партньорството си с местните професионални гимназии. „От началото на тази учебната година освен ученици от 11 и 12 клас на Технологична професионална гимназия „Мария Кюри“ в специалността „Електрообзавеждане“, на платен стаж в дружеството са и възпитаници на Професионална гимназия по техника и строителство „Арх. Йордан Миланов“ в специалност „Електрообзавеждане на производството“. Това информира дългогодишният енергетик в „Топлофикация Перник“ инж. Иванов.

Според него, учениците споделяли, че са изключително доволни, че са получили възможност от първа ръка да се запознаят с целия процес, което за тях е ценен опит.

„По време на практиката и съгласно учебните програми, учениците посещават предприятието два дни в седмицата. Стажът е съобразен с всички нормативни изисквания за провеждане на практически и стажантски програми, както и с изискванията при полагане на труд от лица, ненавършили 18 години“, поясни инж. Иванов.

Според енергетика на „Топлофикация Перник“, предимствата на обучението чрез работа в реална производствена среда са много, особено за самите ученици. „Освен, че младите кадри получават заплащане за труда си, те придобиват и ценен практически опит. В резултат на това учениците излизат подготвени на пазара на труда и много по-лесно и бързо се адаптират към работната среда. Това от своя страна им позволява да започнат работа по специалността срещу по-добро заплащане“, категоричен е инж. Иванов. Според него дуалната форма на обучение играе важна роля и за икономиката на България.

Експертите от дружеството наблюдават детайлно работата на младежите и правят оценка на потенциала им. От „Топлофикация Перник“ увериха, че и тази година ще спазят традицията и ще поканят част от завършилите стажа ученици да започнат работа в предприятието. „Учениците, които са били на стаж в предприятието, винаги са били много мотивирани. Демонстрирали са добра подготовка и детайлно разбиране на теорията“, коментира инж. Иванов.  Той изрази надежда, че през следващата година очакват още по-голям интерес към стажовете. „Бъдещето на сектора ни зависи от младите. На лице е огромен глад за кадри, които искат да развиват енергетиката. Особено в контекста на енергийния преход, човешкият капитал ще бъде ключов за трансформацията и развитието на дружествата.“, подчерта енергетикът на „Топлофикация Перник“. Инж. Иванов допълни, че дуалната форма на обучение е най-прекият път към професията.