Младежка кампания в Перник срещу училищния тормоз

Младежка кампания в Перник срещу училищния тормоз

Младежите от Младежки клуб “Да бъдем приятели“ към Фондация „П.У.Л.С.“ в партньорство с БМЧК – Перник, Общински младежки съвет – Перник и Център за безопасен интернет организираха събитие, посветено на Деня на розовата фланелка с фокус върху училищния и онлайн тормоз.
Основната цел на проявата беше да повиши информираността и чувствителността на младите хора по темите за тормоза в училище и кибертормоза, както и да информира и включи младите хора в разговорите за видовете насилие в училище, начините на предпазване и възможности за търсене на помощ подкрепа.
Събитието се проведе на територията на публичното заведение IZI TASTE, а участниците имаха възможност да се включат в интересна и поучителна игра-викторина на тема училищен тормоз, да се насладят на музика и интересни награди, като целта бе по този начин да бъде стимулирана дискусията по темите, свързани с насилие и да предоставим интерактивна възможност за участие.
Освен в интерактивната състезателна игра, младежите взеха участие и в специално модифицирана от доброволците на Младежкия клуб игра на дженга, която също целеше по-голяма осъзнатост в отношенческо ниво на разбирането за разликата между критика и тормоз и къде е границата между приемливото и градивно поведение и къде вече говорим за проява на насилие.
Предвид състезателния характер на игрите имаше и редица награди. Първите места получиха ваучер за най-вкусните бургери в Перник, приготвени с много желание и старание от страна на IZI TASTE.
Участниците получиха и знания, предоставени от доброволците на БМЧК – Перник за оказване на първа помощ при инциденти с фокус охлузвания и кръвотечение (възможни наранявания след физически сблъсък в училище и извън него). Демонстрацията предизвика интерес сред младежите, които изразиха желание на свой ред да повторят стъпките за оказване на помощ на симулационно пострадал съученик.
Друг силен момент на събитието бе “Тематичен простор за послания“, на който всеки един присъстващ можеше да отправи своето послание, насочено към нетолерирането на тормоза в училище.
Кулминационното събитие бе предхождано от серия от съвместни инициативи на младежките организации, реализирани в онлайн и офлайн пространството, сред които: онлайн събитие, организирано от Младежкия панел към Центъра за безопасен интернет, насочено към различни аспекти на превенцията на онлайн насилието и агресията и справяне с дезинформацията в интернет; провеждане на поредица от дискусии с ученици и учители в училищата (общо 8 на бой) по темата за тормоза и как да го предотврятяваме, както и медийни изяви, целящи да се привлече вниманието на гражданите и младите хора към темата и към необходимите стъпки за изграждане на едно хармонично и защитено пространство, като ключ към училище без страх от насилие.
Отбелязването на Деня на розовата фланелка ни напомня, че тормоз в училище съществува и ни подканя да помислим как всички заедно – деца, младежи, учители, родители и цялото гражданско общество можем да му се противопоставяме ВСЕКИ ДЕН, за да имаме една приятелска и добра училищна среда, изградена на базата на красиви и хармонични взаимоотношения.
Кампанията е част от общинския годишен план за младежта 2022 г., изработен в изпълнение на Закона за младежта, в съответствие с целите на сега действащата Национална стратегия за младежта (2021-2030 г.) в контекста на една от основните приоритетни области на Община Перник за предстоящата година, а именно:2022 – Европейска година на младежта.