Консултативен кабинет за работа с малолетни и непълнолетни отвори врати в Перник

Консултативен кабинет за работа с малолетни и непълнолетни отвори врати в Перник

В Перник вече работи консултативен кабинет към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Превантивно- информационния център. Обществени възпитатели и експерти работят и с деца, и с техните родители.

 „До момента най- често съвети търсят подрастващи, минавали през комисията и срещащи трудности да организират живота си, след като са излезли от институциите и впоследствие да се реализират“, казаха от Превантивно- информационния център в Перник. Според възпитателите,  всеки, който се нуждае от помощ и съвет може да се свърже с обществените възпитатели и експертите  на телефон 076 684 225, а график за работата им е изпратен до всички училища на територията на общината. „Няма сериозно увеличение на броя на противообществените прояви. През изминалата 2021 г. през възпитателни дела са преминали 105 деца, като повечето сигнали са свързани с кражби“, коментираха от Превантивно-информационния център.