Поздравителен адрес от КРИБ Перник

Поздравителен адрес от КРИБ Перник

ДО

Г-Н  КИРИЛ СТОЕВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ГР. ПЕРНИК

Уважаеми г-н Стоев,

За мен е чест и удоволствие, в качеството ми на председател на Управителния съвет на КРИБ Перник, да Ви поздравя по повод встъпването Ви в длъжност на областен управител на град Перник.

Вярвам, че съвместно ще продължим тристранния диалог за постигане на реални резултати в интерес на икономическото развитие на област Перник и просперитета на цялото общество. С общи усилия можем да създадем още по -добри условия за развитие на модерна икономика в региона.

Най -искрени благопожелания за здраве и сили, за ползотворни дела и още по-високи професионални постижения.

С уважение,

/П/ ГЕОРГИ МИЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

18.01.2022 г.

Гр. Перник