Площите с пшеница в пернишко тази година са с около 1000 декара по-малко

Площите с пшеница в пернишко тази година са с около 1000 декара по-малко

Близо 1000 дка по-малко са засети с пшеница в областта през есента на 2021 г. Това показват данните от оперативната информация на Областна дирекция „Земеделие“. През миналата година земеделските производители от региона са ожънали 14 200.49 дка. През есента на 2021 г засетите площи с пшеница са 13 303.48 дка. Най-много площи с жито традиционно сеят стопаните в община Радомир. Миналата есен те са засели 6 730 дка, което е повече в сравнение с предходната година 5 986.71 дка. След тях се нареждат земеделците от Брезник, които засяха през есента на 2021 г 3 450 дка, което е малко повече от предходната. Земеделските производители от Перник се нареждат на трето място в областта по засети площи с пшеница. Миналата есен те са засели 1 389.28 дка, което е по-малко в сравнение с предходната година, когато бяха засели 2 708 дка, което означава с 1319 дка по-малко. По-малко площи с пшеница са засели есента на 2021 г и земеделските производители от община Трън- 804.2 дка, при 961 дка през предходната година. Стопаните от община Ковачевци са засели миналата година 630 дка, при 680 през предходната есен. Земеделците от община Земен също са засели миналата есен по-малко  площи с пшеница- 300 дка, при 417 дка през предходната година.

Според агроспециалистите, причината за засетите по-малко площи с пшеница в пернишко миналата есен е не само пандемията от коронавирус, но и драстичното поскъпване на горивата и други консумативи. Стопаните от региона изчаквали цената на пшеницата да се повиши и тогава да продадат реколта си. Миналата година стопаните от региона получиха сравнително добра реколта от пшеницата- 395 кг от декар. Въпреки това, прави впечатление, че в последните 2-3 години, площите, засети с пшеница в областта постепенно намаляват.