ЦИК излезе с решение след повторно преброяване на разписки от машинното гласуване в няколко секции

ЦИК излезе с решение след повторно преброяване на разписки от машинното гласуване в няколко секции

Централната избирателна комисия извърши повторно преброяване на контролните разписки от машинното гласуване в изборите за народни представители, произведени на 14 ноември 2021 г., в две секции от Двадесет и трети изборен район – София, и една секция от Двадесет и четвърти изборен район – София. Става въпрос за  избирателните секции № 234608002, № 234623006 и № 244606022. За тях имаше информация за разминаване в данните от гласуването в машинния протокол и вписаните в приложение № 13-НС данни от извършеното от СИК преброяване на контролните разписки. Заключението на комисията и за трите секции е, че резултатите от преброяването на разписките съвпада напълно с числовите данни от машинното гласуване.

За извършеното повторно преброяване в Централната избирателна комисия  е била  определена комисия от членове на ЦИК. Тя е разпечатала подписаните и подпечатаните от СИК пликове с контролни разписки, преброила ги повторно и установила, че и в трите случая данните в машинния протокол съответстват на данните от контролните разписки. Беше установено неправилно вписване от страна на СИК на данни от контролното броене на подадени гласове спрямо наличните в плика на съответната секция контролни разписки от гласуването.