„Топлофикация Перник“ продължава пътя си за трансформация на производството на чиста енергия с грижа за хората и природата

„Топлофикация Перник“ продължава пътя си за трансформация на производството на чиста енергия с грижа за хората и природата

„Модернизацията на „Топлофикация Перник“, клиентската политика и екологичните инвестиционни намерения са ключовите теми, върху които ще се фокусираме през 2022 г. Нашата визия за предприятието е производство на чиста енергия от природен газ и биогорива през следващите години. В нашите планове сме заложили поетапната замяна на въглищата с цел изпълнение на политиката на Европа за постигане на нисковъглеродно производство“, Това отговори Ясен Кацаров, директор „Топлофикация Перник“ на въпроса- какво предстои през настоящата 2022 година. По думите му тази година в дружеството се очаква да заработят едни от най-модерните и ефективни газови когенератори на Балканите. „Вече близо две години целият екип на предприятието работим по пускането им в експлоатация. Те ще работят целогодишно. На този етап възнамеряваме да използваме въглища само по време на отоплителния сезон“, заяви Кацаров.

„Продължаваме пътя си за трансформация на производството на чиста енергия с грижа за хората и природата. С новите съоръжения Перник ще получи изцяло нова топлофикация по отношение на качеството на работа и ще се гарантира производството на чиста енергия. За нас е важно да гарантираме сигурност и качество на услугите. Ние работим в синхрон с политиките на местно, национално и европейско ниво за опазване на околната среда и подобряване на качеството на въздуха в Перник“, подчерта Ясен Кацаров и допълни: „Топлофикация Перник“ е част от енергийния сектор на България и е базова мощност за икономиката на региона. Затова ние инвестираме в бъдещето на дружеството, в неговото модернизиране, дигитализиране и внедряване на зелени практики.“

Директорът на „Топлофикация Перник“ припомни още, че са внесли инвестиционно предложение за включване в енергийния микс на  биогорива. „Биомасата включва всички органични материали, синтезирани от растенията. Тя е един от най-ценните и многофункционални ресурси на Земята. Като природен продукт подлежи на непрекъснато възстановяване и затова тя се причислява към т.н. възобновяеми източници на енергия“, поясни той.  Според Кацаров, необходимо е в България да се забърза не само икономическото, но и технологичното развитие с цел осъществяване на плавен и справедлив енергиен преход. „Участието на страната ни в изпълнението на целите на Европейската зелена сделка може да бъде изключително, ако успеем правилно да формулираме целите си и да насочим правилно предоставените ни средства.“, добави Ясен Кацаров.

„С цел повишаване на енергийната ефективност, гарантиране на сигурност и надеждност на топлоподаването през зимните месеци, всяка година през лятото извършваме профилактика на съоръженията и топлопреносната мрежа в града. През 2021-ва подменихме хладилните помпи на 5-ти парогенератор. Старите и износени  агрегати бяха заменени с нови, немски и по-икономични. Това е мярка, която цели насърчаването на енергийната ефективност на хладилния цикъл.“, поясни Кацаров. По думите му са отремонтирани  основните елементи на сероочистващата инсталация. Подменени са амортизирани участъци от топлопреносната мрежа. Това са рутинни операции, но са важна част от подготовката на мощностите на централата за  нормална работа през зимния сезон. Директорът на „Топлофикация Перник“ обясни, че  благодарение на извършените подобрения, този отоплителен сезон няма големи аварии. „Нашата цел е да осигурим максимален комфорт на клиентите. За нас е важно те да получат сигурно отопление.“, подчерта Кацаров.

Директорът на „Топлофикация Перник“ посочи, че тази година ще се обърне специално внимание на клиентската политика на дружеството. „За нас е важно да предоставяме услугите по начин, който е удобен за потребителите ни и пести тяхното време. Благодарение на активната информационна кампания през изминалата 2021 г. всички клиенти, на които ние сме топлинен счетоводител, избраха да монтират уреди с дистанционно отчитане и днес те получават реални месечни сметки. С тези модерни устройства след края на отоплителния сезон няма да получават изравнителни сметки и да чакат инкасаторите в домовете си“, изтъкна Кацаров. Той напомни, че през 2021 г. е променен обликът на сайта на „Топлофикация“ и той е станал по-достъпен и удобен за използване. През сайта всеки лесно може да проверява сметката си и да извърши самоотчет само с няколко клика. Сайтът притежава иновативен клиентски интерфейс, удобен за всякакви устройства, внедрени са нови функционалности и услуги“, поясни Кацаров. Той увери, че тази година ръководството на дружеството ще продължава да разглежда добри практики за привличане на нови клиенти с оглед на разширяването на мрежата в града.

Ясен Кацаров информира, че през 2021 година е имало сериозен интерес и към сключването на договор „Равни вноски“ с „Топлофикация Перник“. „Редовните клиенти, подписали този договор,  получават три процента месечна отстъпка и допълнителна отстъпка в размер на 30% от изравнителната сметка, ако имат да доплащат. По-малко плаща и всеки потребител, който издължи наведнъж всички 11 вноски.“, припомни  Кацаров. По думите му при авансово плащане на 11-те вноски по договора,  отстъпката е 8%  и с 30 на сто се намалява изравнителната сметка. От условията на контракта може да се възползва всеки редовен платец, също и клиентите със сключено споразумение за разсрочване на старите задължения.

„Клиентите без договор, които редовно погасяват задълженията си в срок също се ползват от 3% отстъпка от месечната сметка. Единствената разлика с договор „Равни вноски“ е, че клиентите без договор няма да получат отстъпка в размер на 30% от сумата за доплащане по изравнителната сметка. Надяваме се тези редовни клиенти, след приключване на отоплителния сезон, също да се възползват от условията на договора, който със сигурност ще предложим и в следващия отоплителен сезон.“, увери Ясен Кацаров.