Амбицията е „В и К“-Перник да стане стабилно и проспериращо дружество

Амбицията е „В и К“-Перник да стане стабилно и проспериращо дружество

Инж. Борислав Иванов- управител на „В и К“-Перник, пред Днес и утре

-Инж. Иванов, каква беше за „В и К“-Перник изминалата 2021 г?

-Макар и трудна, изминалата 2021 г със сигурност беше по-успешна от предходната. През изминалата година се увеличи събираемостта на инкасираната вода, което увеличи приходите в дружеството. Намаляха загубите на вода по мрежата. Успяхме да купим 2 багера, 2 камиона и 5 леки автомобила, за да подменим малко старата техника. Миналата година приключи ремонтът на язовирната стена- проект, който се реализира от 2015 г и се позабави, но всичко приключи. Направихме реконструкция на старата пречиствателна станция, имаме нова лаборатория, купихме и оборудване. Бедата е, че поскъпването на електроенергията „изяде“ на практика постъпленията от повишената събираемост. По тази причина, в крайна сметка ще приключим финансово 2021 г отново със загуба, но е рано да кажа колко ще бъде тя. Надявам се да не е голяма.

-Има ли възможности „В и К“ да намали загубите от високата цена на тока?

-Благодарение на това, че влязохме във Водния холдинг, имаме опцията да кандидатстваме по различни проекти. Един от тях е свързан с ремонт на водната централа, която, при изпускане на вода през ВЕЦ-а, ще може да произвежда повече електроенергия. Наскоро правихме анализ, който показва, че в момента произвеждаме ток за около 70 000 лева от ВЕЦ-а. Ако реализираме идеята ни за монтиране на фотоволтаици на двете пречиствателни станции, защото има възможност, както и на двете административни сгради- в Перник и Радомир, ще може да се произвежда близо 10 пъти повече ток. Това означава около 700 000 лева на месец, при цената на тока в момента. Ако направим това, ние ще можем почти да удвоим приходите в дружеството. Имам предвид, че постъпленията, които получаваме от населението, близо още около 50% ще получаваме допълнително приходи от тока. Това не само ще покрива разходите ни за ток, но и ще ги надвишава, което ще бъде идеално за нас. Другото, което е важно да се знае е, че водата, която преминава през ВЕЦ-а, ние си я ползваме след това за питейно-битови нужди. Докато при други язовири колегите трябва да избират- да произвеждат ток или да подават вода за питейно-битови цели, или за напояване. Затова искам да направя уточнението, че ползването на вода през ВЕЦ-а не означава източване на язовира, защото ние използваме тази вода за питейно-битови цели.

– Инж. Иванов, много перничани си задават въпроса- защо толкова са се увеличили разходите на вода за електроенергия, след като водата за Перник от язовир „Студена“ се подава гравитачно?

-Искам да припомня, че имаме помпа, която подава вода за кв. „Тева“, за кв. „Калкас“, за кв. „Профилакториума“, за село Бучино. Но „В и К“ не подава вода само на Перник, а на още 150 населени места в областта, половината от които получават вода помпажно. Радомир също получава вода помпажно от собствения си водоизточник. Като воден оператор за областта, „В и К“ има ангажимента да подава вода на всички населени места.

– Имате ли някакви уверения, че държавата ще ви подпомогне заради скъпия ток?

– Имаме вече воден разговор с холдинга да ни бъдат отпуснати средства, така, както се отпускат и на други „В и К“ дружества. Ще ни бъде отпуснат заем от холдинга. Той, обаче трябваше първо да ни бъде разрешен на общо събрание от общините, които са акционери в дружеството. Вече имаме това съгласие от страна на общините в нашата област. Очакваме в близките дни да получим този заем, за да се разплатим за тока. Ние получихме вече устни предупреждения от ЧЕЗ за погасяване на задълженията ни за ток. За радост, разбрахме, че има „В и К“ дружества, които са получили писмени предупреждения, в които им е даден срок за погасяване на задълженията за ток с фиксирана дата. След изтичането й на тези дружества може да им бъде спряно електрозахранването. При нас такава опасност за сега все още няма, но ние не искаме да се стигне до там. Задълженията на дружеството за ток се вече близо 2 млн. Те се натрупаха в рамките на няколко месеца, защото месечно задълженията достигнаха почти половин милион лева.

– Какви други проекти имате намерение да реализирате, освен тези,  които  са свързани с тока?

– Чрез холдинга ще кандидатстваме за подмяна на довеждащия водопровод от село Друган до Радомир. По него се губят около 60% от водата само докато стигне до резервоарите и после има загуби и по мрежата и общо загубите стават твърде много. С подмяната на този водопровод ще намалим драстично загубите на вода за Радомир. С холдинга имахме много преговори по този проект и не само намерихме разбиране, но и ни съдействаха за реализирането на този проект. Проектът е разработен от Община Радомир и е входиран още миналата година в МРРБ. Надявам се тази година да успеем да реализираме и този важен проект

– Какво очаквате от 2022 година?

–  Основната ни цел е да реализираме заплануваните проекти и да се подобри още събираемостта, което ще помогне дружеството да се стабилизира финансово. Това ще се отрази благоприятно върху работата ни и ще можем да си позволим поне малко да увеличим заплащането на работещите, което в момента е ниско. Така ще успеем не само да задържим кадрите, но и да привлечем нови. Амбицията ни е „В и К“ да стане стабилно и проспериращо дружество.