Пернишката мина е градила и много хижи

Пернишката мина е градила и много хижи

ДМ „Перник“ поставят основите на  много спортни, културни и родолюбиви дружества. Едно от тях е Туристическо дружество „Голо бърдо“. Негов основател през 1902 г. става забележителният директор Иван Симеонов, управлявал Мината най-дълго. Тази година туристическото  дружество има юбилей, разказва специалистът от Регионалния исторически музей в Перник Силвия Нотева.

След решението през 1925 г. за въвеждане на автономно управление на мини „Перник“ се създават възможности за развитие във всички сфери. Същата година се учредява  „Минна служба за телесно възпитание“, която трябва да предоставя условия за всестранно спортуване, да събужда интерес към телесната култура, да устройва тържества, излети, игри и състезания. Всички тези дейности са подпомагани с финансови средства от Мините.

През 1927 г. в местността „Ранчово градище“ е построена хижа „Голо бърдо“, която струва 100 000  лв.  Пернишките туристи откриват първата си хижа на 3 юли, а на Минния празник я освещават.

Голямата витошка хижа „Селимица“, която струва близо един милион лв. и към нея е направен алпинеум, рибарник, метеорологическа станция и залесяване,  се открива на 17 май 1930 г.

За стопанисване и собственост тези хижи се предават на Туристическо д-во „Голо  бърдо“, което 40-те години на XX в. наброява 247 членове. По инициатива на дружеството е построен каменният заслон „Мальовица“ в Рила планина, както и хижа „Острец“ във Витоша. От 1925 до 1928 г. пернишкото туристическо дружество е залесило местността Кракра с повече от 50 000 фиданки.  Туризмът в нашия град се свързва с минния инженер Хелмут Брокс, който от 1930 до 1945 г. е председател на дружеството в Перник и изтъкнат хижестроител на България.