130 камери в Перник ще следят за спазването на обществения ред и опазване на общинската собственост

130 камери в Перник ще следят за спазването на обществения ред и опазване на общинската собственост

В Перник вече работят над 130 камери за денонощно видеонаблюдение.  Те са монтирани в различни точки на града – възлови кръстовища и пътни артерии,  пешеходни зони в централна градска част, кварталите „Тева“, „Изток“, „Мошино“, „Църква“, подлези, паркове и други. Освен това устройствата засичат автомобилния трафик и установяват нарушения при паркирането. Те имат възможност и за периметрова охрана, както и аларми при засичане на нередности. В идните месеци и на други възлови места в града ще бъде монтирано видеонаблюдение

По този начин община Перник ще упражнява допълнителен контрол за спазване на обществения ред, опазване на общинско имущество и за предприемане на действия при евентуални нарушения. „В началото на мандата в Перник имаше  малко над 40 камери и не всички работеха. Екипът на г-н Владимиров  има амбицията до края на годината обхватът на видеонаблюдението да се разшири още повече“, каза секретарят на общината Мартин Жлябинков.