Пенсионери с по-ниски преизчислени пенсии ще бъдат компенсирани

Пенсионери с по-ниски преизчислени пенсии ще бъдат компенсирани

Правителството готви компенсации за всички пенсионери, чиято нова преизчислена пенсия, заедно с добавката от 60 лева, се окаже по-малка от това, което са получили през декември.

Това каза директорът на дирекция „Пенсии“ в Националния осигурителен институт Любомира Язаджиева, пред БНР.

През декември добавката за пенсионерите беше 120 лева.

„При средно увеличение, както е обявено 12,5%, ясно е, че лицата, които имат повече категориен стаж, съответно по-голяма продължителност на осигурителния стаж след превръщането, за който се запазва тежестта от 1,2 на сто, при тези лица ще има по-големи отрицателни разлики. Правителството се е ангажирало да предложи механизъм за компенсиране на тази отрицателна разлика. Очакваме нормативен текст, който да реши този въпрос“, обясни тя.

Един от възможните варианти е да бъдат отпуснати индивидуални добавки за всеки от ощетените пенсионери.