Кметът на Ковачевци е сред наградените от МВР доброволци от общината

Кметът на Ковачевци е сред наградените от МВР доброволци от общината

Васил Кирилов Станимиров- кмет на община Ковачевци, Радослав Викторов Георгиев, Кирил Кръстев Борисов и Илиян Кирилов Илиев, които са и доброволци в ДФ към община Ковачевци, получиха грамоти от Министерство на вътрешните работи за активно участие в борбата с горските пожари през 2021 година от ГДПБЗН.

Грамотите са подписани от директора на ГДПБЗН – комисар Николай Николов.