Бюрото по труда търси лекари, медицински сестри, акушерки, лаборанти, охранители…

Бюрото по труда търси лекари, медицински сестри, акушерки, лаборанти, охранители…

 В последната за 2021 г седмица, предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места намаляха с още 5 и станаха 233. Добрата новина е, че предлаганите свободни работни места за висшисти се увеличиха, макар и само с 1 и достигнаха 116. 

 Продължават да са актуални офертите за работа на 20 охранители, 20 доставчици на храна за вкъщи, 25 лекари, 55 медицински сестри, 11 медицински лаборанти и 10 акушерки..

Освен това, през седмицата на трудовия пазар в Перник се търсеха още: шлайфисти, електрозаварчици, работници в строителството, международни шофьори, шофьори на тежкотоварен автомобил,  шивачи на обувки, шивачки, автомонтьори, фелдшери, водопроводчици, работник по поддръжка, експерт,  продавач-консултанти, шофьор на товарен автомобил, крояч на текстил, водачи на мотокари, електрозаварчици, оператори на пътно-строителни машини, технически ръководители специалност „водопровод и канализация”,  химици-аналитици, лекар специалност „Нервни болести”, фризьори, шофьор на тежкотоварен автомобил 12 и повече тона, огняри, помпиери, бункеристи, чистач-хигиенисти, завеждащ административна служба, кинезитерапевт, рехабилитатор, ерготерапевт, машинни оператори на товарачни машини, оператори на спомагателни съоръжения в електроцентрала.

 Ако анализираме трудовия пазар в Перник през изминалата 2021 г. се налага изводът, че той е бил твърде динамичен. Пресмятайки предоставените свободни работни места става ясно, че през 2021 г те са били в пъти повече, в сравнение с предходната 2020г. През изминалата 2021 г се е увеличило търсенето на хора с висше образование и по-висока квалификация. Не малка част от предлаганите свободни места са за работа в София или съседни на Перник области.

 Сред най- търсените кадри в момента са: медицински сестри, лекари, акушерки, охранители, медицински лаборанти,  доставчици на храна за вкъщи и други.

На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след тях за производството.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 117 свободни места и 116 за безработни висшисти.