Бюрото по труда търси лекари, медицински сестри, акушерки, лаборанти, охранители…

Бюрото по труда търси лекари, медицински сестри, акушерки, лаборанти, охранители…

Предлаганите през изминалата седмица от Бюрото по труда в Перник свободни работни места намаляха с 16, след като през предходната седми        ца те се увеличиха и станаха 238. Добрата новина е, че предлаганите свободни работни места за висшисти са се увеличили 3 и достигнаха 115. 

 Продължават да са актуални офертите за работа на 20 охранители, 20 доставчици на храна за вкъщи, 25 лекари, 55 медицински сестри, 11 медицински лаборанти и 10 акушерки..

Освен това, през седмицата на трудовия пазар в Перник се търсеха още: шлайфисти, електрозаварчици, работници в строителството,  международни шофьори, шофьори на тежкотоварен автомобил,  шивачи на обувки, шивачки, готвач, водопроводчици,  автомонтьори,  работник по поддръжка,  фелдшери, старши специалист,  продавач-консултанти, обслужващ работник в промишлено производство, шофьор на товарен автомобил,  мениджър екип, крояч на текстил, водачи на мотокари, електрозаварчици, оператори на пътно-строителни машини, технически ръководители специалност „водопровод и канализация”,  кредитен специалист в банка, химици-аналитици, лекар специалност „Нервни болести”, фризьори, шофьор на тежкотоварен автомобил 12 и повече тона, огняри, помпиери, бункеристи, чистач-хигиенисти, завеждащ административна служба, кинезитерапевт, рехабилитатор, ерготерапевт, машинни оператори на товарачни машини, оператори на спомагателни съоръжения в електроцентрала.

 Ако анализираме трудовия пазар в Перник, ще установим, че в пернишкия регион той  е твърде динамичен, въпреки че сме в зимния период.  Доказателство за това е фактът, че след като през предходната седмица свободните работни места, предлагани на трудовата борса се увеличиха, то през изминалата те намаляха. Сред най- търсените кадри в момента са: медицински сестри, лекари, акушерки, охранители, медицински лаборанти,  доставчици на храна за вкъщи и други.

На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след тях за производството.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 123 свободни места и 115 за безработни висшисти.