„Топлофикация Перник“ направи поредните благородни жестове към изпаднали в беда перничани

„Топлофикация Перник“ направи поредните благородни жестове към изпаднали в беда перничани

Ръководството на „Топлофикация Перник“ наскоро е било запознато с историята на абонат,  който е имал натрупано задължение към  дружеството още от 2006 г., което достигнало внушителна сума. Бордът на директорите възложил на свои служители да събрат повече информация. След като тя била обсъдена, било взето решението да бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 5000 лева на изпадналия в беда перничанин, заради здравословното му състояние. С тази сума, на практика, ще бъде погасено задължението на въпросния абонат за консумирана топлоенергия.

 Наскоро ръководството на „Топлофикация Перник“ се е отзовало и на апела  на директора на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в Перник- Весела Симеонова, за съдействие. Дружеството дарило на Центъра 1 200 лева за закупуването на климатик за едно от болните деца, които живеят там.

 „Колегите от отдел „Маркетинг и продажби на топлинна енергия“ непрекъснато получават молби за помощ на абонати, изпаднали в затруднено финансово състояние по различни причини. Много е трудно да се откликва на всички. Но в случаите, когато се касае за тежко заболяване или за дете, полагаме усилия да помогнем. Отзовавали сме се и на не малко молби за финансова подкрепа на много институции в Перник през тази година, по различни поводи. Искам да призова всички българи, които имат възможност, да правят дарения и да правят добро, не само по Коледа, а всеки ден! Хора сме, в трудни моменти трябва да си помагаме! Ние и занапред ще се стараем да помагаме, при нужда, с каквото можем. Желая Ви весели и уютни празници“,  каза изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“- Ясен Кацаров.