Финализираха проект „Функциониране на Областен информационен център – Перник през периода 2019-2021 година“
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Финализираха проект „Функциониране на Областен информационен център – Перник през периода 2019-2021 година“

На 22 декември 2021 г. в залата на Областният информационен център – Перник /ОИЦ/  се проведе заключителна пресконференция, с която на практика бе финализиран проектът  „Функциониране на Областен информационен център – Перник през периода 2019-2021г”,финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  Присъстваха представители на местните медии, общински служители, екипа на проекта, служители на центъра и др.

инж. Иван Искренов

Ръководителят на проекта инж. Иван Искренов представи изпълнените дейности и постигнатите резултати при изпълнението на проекта.  През изминалите 3 години повече от 885 представители на бизнеса, неправителствени организации, институции и граждани са посетили офиса на ОИЦ-Перник Те са търсели информация, свързана с европейското финансиране и възможностите за кандидатстване. Те са получили отговори на интересуващите ги въпроси, свързани с Европейските структурни и инвестиционни фондове. ОИЦ-Перник е провел 39 публични информационни събития за информиране на потенциални бенефициенти от всички шест общински центъра в областта и 6 срещи за проактивна работа с представители на регионални печатни и електронни медии. На събитията са присъствали над 585 посетители. Дейността на ОИЦ-Перник през изминалите години е отразена в над 229 публикации в регионалните електронни и печатни медии. Иван Искренов не скри задоволството си от добрата комуникация с местните и регионални медии, които са отразили всички събития, организирани от ОИЦ-Перник. Той подчерта, че Областният информационен център се е включил и в провеждането на общите национални инициативи, осъществени от мрежата от 27 информационни центрове в България.

На брифинга стана ясно, че офисът на ОИЦ-Перник ще продължи да функционира и през следващите две години, като се финансира по проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  „Осигуряване на функционирането на националната мрежа от Областни информационни центрове 2022-2023 г.“, Оперативна програма „Добро управление”.  

”Задачите, които ще стоят пред екипа през следващите години са трудни и отговорни, но аз съм сигурен, че опитът, който натрупа до сега, ще позволи да се справи с всички предизвикателства“, заяви Иван Искренов.