Питейната вода, подавана от язовир „Студена”, отговаря на изискванията, установи РЗИ-Перник

Питейната вода, подавана от язовир „Студена”, отговаря на изискванията, установи РЗИ-Перник

По повод на възникналите миналата седмица несъответствия по параметри цвят и мътност на водата, предназначена за питейно-битови цели, подавана от язовир „Студена”,  служители на РЗИ – Перник са взели още през изминалата седмица контролни проби вода от пет пункта в Перник. Това информираха от Регионалната здравна инспекция.  След извършените лабораторни анализи по органолептични, физикохимични и микробиологични показатели е установено, че водата съответства на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и е напълно годна за пиене, категорични са от здравната инспекция.

От там поясняват, че резултатите от взетите проби са отразени в пет протокола: №0633-01-09.; №0633-02-09; №0633-03-09; №0633-04-09 и №0633-05-09 от 17.12.2021 г. Те потвърждават, че водата от язовир „Студена” е годна за пиене.