Започва ремонт и подмяна на водопровода в Перник за над 2 милиона лева

Започва ремонт и подмяна на водопровода в Перник за над 2 милиона лева

Община Перник започва изграждане на нови и ремонт на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, съобщиха от администрацията. Обявена е обществена поръчка на стойност 2 033 333,33 лв. за строителство на осем обекта, които са част от водния цикъл на Перник, съобщава БТА.

Съществуващият битов колектор, отвеждащ водите от източната част на кв.“Ралица“, е напълно компрометиран и отпадните води се изливат свободно. Предвижда се ремонт на битова канализация в разположения под него квартал „Христо Ботев“ по протежение на 430 м до пътя за Радомир и на един от подлезите в центъра на града.

Участък между улиците „Рашо Димитров“ и „Юрий Гагарин“ се наводнява при обилни валежи. Поради равнинния терен прилежащите имоти се заливат с повърхностни води, което налага отводняване на района с дъждовна канализация. Тя ще бъде с дължина около 400 м, по трасето са предвидени десет дъждоприемни оттоци.

На ул. „Рашо Димитров“ ще бъде обновена и съществуващата канализация. Тя е строена преди повече от 60 години и е изключително стара, износена и нефункционираща. Запушванията са ежедневни и при валеж прилежащите имоти се заливат с отпадни води.

В кв. „Ралица“, улица „Палма“, е неблагоустроена и има само над 50-годишен водопровод, който ежедневно аварира. Той ще бъде подменен, ще се изгради и 700 м битова канализация.

Ще бъде изместен съществуващият от Витоша водопровод в пернишкия квартал „Църква“. Той минава през застроени имоти под масивни жилищни сгради, което е опасно и създава проблеми за експлоатацията му. Предвидени са ремонтни дейности и на водопроводите по улиците „Йордан Лютибродски“ и „Станке Димитров“, също в кв. „Църква“.

Общата дължина на включената в обхвата на поръчката ВиК мрежа е 3300м, от които канализационна мрежа – 2000 м и водопроводна мрежа – 1300 м