„Топлофикация Перник” ще продължи да работи, спазвайки стриктно изискванията, които налага ЕС!

„Топлофикация Перник” ще продължи да работи, спазвайки стриктно изискванията, които налага ЕС!

Ясен Кацаров- изпълнителен директор на „Топлофикация Перник”,  пред Днес и утре

-Г-н Кацаров, на 17.12.2021 г. “Топлофикация Перник” отбеляза 70 години от създаването си, какво означава това за дружеството?

-Това е голям юбилей. Не всяка фирма, работеща в системата на енергетиката, където, когато се работи на въглища, съоръженията са в тежък режим, може да се похвали с такъв юбилей.  Стотици хиляди тонове на година се налага да бъдат транспортирани до централата, да бъдат смлени,  оползотворени, очистени чрез електрофилтри и сероочистна инсталация и депонирани. Тоест, за да се получи топлина, се минава през поне 5-6 основни операции на площадката на всяка централа. През тези 70 години ТЕЦ”Република” е оползотворила над 50 млн. тона въглища, които са добити в пернишкия въгледобивен басейн. Признавам си, че не мога да си представя хълм с такова количество  въглища. Благодарение на тези въглища, от произведената електро и топлоенергия,  в Перник са дошли не малко средства. Перник е най-топлофицирания град в страната по брой на ползвателите на топлоенергия на база общия брой на населението. И всички абонати- битови и стопански, разчитат „Топлофикация Перник” да работи и се развива.

-Имайки предвид хилядите абонати в Перник, които ползват парно, можете ли да ги уверите, че „Топлофикация Перник” ще я има, спазвайки високите изисквания на ЕС?

– Категорично мога да ги уверя, че „Топлофикация Перник” ще продължи да работи още дълги години, спазвайки стриктно изискванията, които налага ЕС за екологично производство и намаляване на вредните емисии във въздуха. Още през следващия отоплителен сезон, централата ще заработи с машини на природен газ- когенератори. В една перспектива- максимум до 10 години, само през зимния сезон или в част от него, ще използваме освен топлината от когенераторите и топлината от въглищата. Важно е нашите съграждани за знаят, че благодарение на местните въглища, топлината, която ние им предоставяме е с най-ниска цена в страната. Мога да ги уверя, че от следващия месец- януари, всички топлофикационни дружества, ползващи природен газ, са поискали увеличение на цената на топлоенергията. При нас планираното увеличение е едва 0.2%, което означава 84.48 ст. за един мегаватчас. Това ще бъде крайната цена до новия регулаторен период, който започва от началото на юли 2022 г. Нашите очаквания са, че и от новия регулаторен период няма да има голямо увеличение на цената на топлоенергията, въпреки че ще използваме природен газ.

 – И понеже сме в края на годината, каква беше 2021-ва за дружеството?

– Определено беше малко по-трудна от обичайното. Най-вече заради пандемичната ситуация. Част от нашия персонал  преболедува COVID 19, но за радост, всички се възстановиха и са на работа.В сравнение с предходната, през тази стартирахме няколко инвестиционни проекта- изграждането на когенераторната инсталация и изграждането на клетка №2 на сгуроотвал „Кудин дол”. Само инвестицията в когенераторите, без самите машини, възлиза на около 3.5 млн.лв. А в сгуроотвала сме инвестирали до сега малко под 3 млн. лв. Наред с ежегодните инвестиции, които влагаме в плановите ремонти, наистина тази годи се различава от предходната съществено по размера на инвестициите . В тази връзка искам да подчертая, че общинските съветници на Перник проявиха далновидност и държавническо мислене и взеха решение на сесията миналата седмица за предоставяне на „Топлофикация Перник” възмездно ползване на общински земи в района на сгуроотвал „Кудин дол” за период от 10 години.  Това ще ни позволи да ускорим доизграждането на клетка №2 и да пристъпим към изграждането на другата клетка и довършването на този важен за дружеството инвестиционен проект, съобразно нормативната уредба на страната. Това ще гарантира нормалната експлоатационна дейност на ТЕЦ”Република” поне в следващите 10 години.

– Тази година направихте ли по-голяма стъпка в гарантирането на екологично производство, съобразно с високите европейски стандарти?

– Категорично да. Изграждането на клетка №2, съобразно с екологичните изисквания за съхранение на неопасни производствени отпадъци- пепел и сгурия от изгарянето на въглищата. Химичният анализ на отпадъците от производствената дейност показват, че около 2/3 от пепелта и сгурията са пясък. Останалата част е глина. Няма нищо опасно в тази сгурия, която ще се депонира в клетка №2 на сгуроотвал „Кудин дол”. На финалната права сме с изграждането на тази клетка. Изградени са дигите, дренажната система, монтирани са изолационните мембрани, отводнителната система също е монтирана. На близо ¾ е направен и дренажният слой. Остава още около 20 дка да се засипят с дренажна фракция по дъното и да се изгради намивната система. Смятам, че в началото на идната година ще сме готови напълно.

– Доволен ли сте, като ръководител на екипа на „Топлофикация Перник”, от реализираните през тази година цели?

– Разбира се! С помощта на работниците и служителите от дружеството, целите, които си поставихме за тази година успяхме да реализираме.

– Имате ли проблем с кадрите в дружеството?

– Да, този проблем се наблюдава от около десетина години и той не е само при нас. Затова се стремим да задържим най-опитните кадри с допълнителни възнаграждения, под формата на бонуси. Тази година подписахме трудови договори за дуално обучение с 25 ученици от две професионални гимназии в Перник. Надеждите ни са, че, когато завършат средното си образование, ако имат желание, ще започнат работа при нас. Ще им предоставим възможност да продължат обучението си задочно във ВУЗ. Така смятаме да си осигурим млади кадри, които да обучим и да работят при нас.

– Вие неведнъж сте подчертавали, че важно място в стратегията на дружеството за корпоративна социална отговорност е заложено да съдейства на Община Перник, ще продължите ли да работите в тази посока и в бъдеще?

-Разбира се. Ние сме помагали на здравни заведения, училища и на отделни граждани в тежко здравословно състояние. Участваме, според възможностите си, финансово в много от инициативите на Община Перник.  Ще продължим в този дух и в бъдеще да сме коректни партньори на Община Перник, защото нашите работници и служители живеят в тази община.

– И тъй като сме в навечерието на Коледните и новогодишни празници, какво ще пожелаете на екипа на дружеството и на перничани?

– На първо място много здраве и благоденствие във всяко семейство. Нека имаме повече кураж и вяра, че с общи усилия можем да се справим с всички възможни предизвикателства, пред които сме изправени. Мога да уверя перничани, че усилията на ръководството  и екипа на „Топлофикация Перник”  са насочени към това да затвърждаваме доверието на клиентите към дружеството.