Пет пернишки училища искат освобождаване от такса за битови отпадъци

Пет пернишки училища искат освобождаване от такса за битови отпадъци

Пет пернишки училища искат съгласието на местния минипарламент да бъдат освободени през 2022 година от плащането на такса за битови отпадъци. Ще стане ли това, ще стане утре, когато се събира на последното за годината редовно заседание Общинският съвет. Във връзка с искането в Общината е постъпило писмо от директорите на въпросните учебни заведения. Мотивите им са, че тъй като са на подчинение на МОН, те не получават, както останалите общински училища, дофинансиране към делигираните им бюджети от Община Перник, с които да покрият разходите си за таксата за боклука.

Миналата година от общинската администрация на Перник освободиха от въпросната такса училищата на МОН, но за предстоящата 2022 година такова решение все още няма.

Училищата на подчинение на Министерството на образованието в Перник са ПГТЕ „Христо Ботев“, ПГОТ „Св. Иван Рилски“, ПГИ,  ТПГ „Мария Кюри“ и ПГТС „Арх. Йордан Миланов“.

Дпоред директорите на петте учебни заведения, неосвобождаването им от тази такса, сериозно ще удари годишните им бюджети и ще ги постави в неравностойно положение спрямо другите общински училища.

По разчети на директорите, годишните им такси битови отпадъци варират от най-ниската – 5200 до най- високата – 43 000лв.