ТПГ”Мария Кюри” в Перник получи дарение от голяма пернишка фирма

ТПГ”Мария Кюри” в Перник получи дарение от голяма пернишка фирма

Фирма „САМИ – М“ –Перник дари на ТПГ“Мария Кюри“ два мултимедийни проектора и стойки за тях, с цел да се повиши качеството на учебния процес в гимназията. Това информира директорът на учебното заведение инж. Цветелина Миланова.

„Проекторите  са монтирани в кабинета по биология и здравно образование и кабинета по специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в хранително – вкусови производства“ в гимназията. По този начин ще бъде онагледен учебният процес, което ще е от полза за усвояването на материала. Ръководството на ТПГ”Мария Кюри” оценява високо този благороден жест на фирмата”, заяви Миланова.

През  учебната 2021/2022 година, фирма „САМИ – М“ ще е партньор на гимназията при изпълнение на проект „Ученически практики-2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Практическото обучение е с продължителност 240 астрономически часа и ще се проведе от 04.01.2022 г.  В проекта са включени ученици  от Х б клас, специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в хранително – вкусови производства“.