Проблемът с мътността на питейната вода в Перник вече е отстранен, уверяват от „В и К”

Проблемът с мътността на питейната вода в Перник вече е отстранен, уверяват от „В и К”

В петък, миналата седмица,  ръководството на  „В и К” Перник е информирало Регионалната здравна инспекция, че в резултат на обилните валежи и топенето на снеговете, водата от дерето над Пречиствателната станция за питейни води/ПСПВ/ в Перник е излязла от коритото и е заляла намиращата се пред Пречиствателната станция  входяща шахта. В следствие на това, мътността на подаваната питейна вода се е увеличила над десет пъти и е било затруднено пречистването на водата, която се подава от станцията към града и околните села. За да се ограничи замърсяването на водопроводната мрежа, на 10.12.2021 г. водата от язовир „Студена” е била спряна до отстраняване на проблема. На 10.12.2021 г. водоснабдителното дружество е работило по отклоняване на водата от дерето и преустановяване на влизането й във водопроводната шахта. Проблемът е бил решен до края на деня, но от РЗИ препоръчват водата да не се използва за питейни нужди докато не бъдат взети днес контролни проби.

На 10.12.2021 г. в 14.30 ч., служители от РЗИ – Перник са извършили проверка на място и са взели проба от питейна вода от ПСПВ – Перник-изход. От съставения Протокол №630/10.12.21 г. на РЗИ става ясно, че водата не отговаря по показател цвят и мътност.

РЗИ е дал предписание на ”В и К” – Перник да бъде прекратено водоснабдяването до отстраняване на несъответствията и да се ограничи ползването на питейната вода до възстановяването на качеството на водата, съгласно Наредба №9 от 16.03.2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Управителят на „В и К”- инж. Борислав Иванов поясни, че проблемът с шахтата в района на ПСПВ е решен.”В момента Пречиствателната станция работи нормално, така че няма проблем с мътността. Очакваме днес- 13.12.2021 г., РЗИ да вземе контролни проби от водата в различни населени места и да оповести резултатите от нея. Пробите, които ние взехме на 11 и 12.12.2021 г.,  и изследвахме в нашата лаборатория показват, че питейната вода отговаря на всички изисквания на Наредба №9. Но трябва и РЗИ да се произнесе затова”, заяви инж. Иванов.