Над 2 километра от довеждащия водопровод на Трън вече са подменени

Над 2 километра от довеждащия водопровод на Трън вече са подменени

Над 2 километра от тръбите на довеждащия водопровод за град Трън от село Банкя вече са подменени, което е половината от трасето на водопровода, което трябва да се подмени.  Това информира кметът на община Трън Цветислава Цветкова.

„Фирмата успя да излезе от трудното трасе в село Банкя, не малка част от което попадаше в частни имоти и вече работи в сервитута на пътя от завоя от село Банкя към Трън. Работи се качествено и целта е до края на декември да приключи с полагането на тръбите. Разбира се, всичко зависи от времето. При нас зимата понякога поднася доста изненади, което може да затрудни работата. Важното е, че вече е преодолян трудният терен”, поясни Цветкова.

На въпроса- ще стигнат ли отпуснатите от държавата 1.8 млн. лева без ДДС за реализирането на този много важен за общината проект, кметът отговори:”Фирмата е наясно с какви пари разполага, така че ще се вмести в тях. При разговорите ми с ръководството на фирмата-изпълнител,  ме увериха, че отпуснатите средства ще са достатъчни за извършването на заложените в проекта дейности”, увери Цветислава Цветкова.

На обявената от общината процедура за избор на изпълнител се яви само една фирма от Бургас. Предложената от нея оферта отговаряше на всички изисквания. След изтичането на всички законови срокове, Община Трън сключи договор с нея през септември тази година.

Трасето на довеждащия водопровод, което ще бъде рехабилитирано,  е над  4 км и по него ще бъдат положени тръби Ф-200 см. Най-важното, освен това, че ще се подменят старите амортизирани етернитови тръби и ще намалеят значително загубите на вода е, че част от водопровода ще минава по сервитута на пътя. Това ще позволи, при нужда, по-лесно да бъдат отстранявани авариите по него. До сега не малка част от водопровода минаваше през частни имоти и отстраняването на аварии по него беше цяло изпитание.