Продължават да намаляват заболелите от COVID 19 в региона и други заразни болести, твърдят от РЗИ

Продължават да намаляват заболелите от COVID 19 в региона и други заразни болести, твърдят от РЗИ

С близо 50 по-малко са заболелите от заразни болести в региона през изминалата седмица, в сравнение с предходната. Това информира Регионалната здравна инспекция. През седмицата са регистрирани общо 312 заболели от заразни заболявания, при 358 за предходната седмица.

Намаляват болните от остри респираторни заболявания и грип. През изминалата седмица са констатирани 72-ма болни, при 75 за предходната седмица. Заболеваемостта в региона през този период е била 59.91%ооо, при средна за страната 80.14%ооо към 05.12.2021 г.

Другата много добра новина е, че с близо 50 са намалели през миналата седмица и заразените с коронавирус в областта- Регистрираните заболели през седмицата са 312, при 358 за предходната. Заразените са от всички общини в областта и от всички възрастови групи. От РЗИ увериха, че за всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, взети са противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица. През седмицата са направени 146 антигенни  и 10 теста за антитела. Издадени са 373 имунизационни сертификата. 

През изминалата седмица инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 165 проверки. 34 от тях  са свързани със спазването на забраната за тютюнопушене.  33 от проверките са във връзка със спазване на противоепидемичните мерки въведени със заповеди на Министерство на здравеопазването. 10 от тях са по повод постъпили жалби и сигнали от институции и граждани .

В резултат на упражнения през седмицата контрол, здравните инспектори са издали 235  предписания  за отстраняване на констатирани нарушения.

И през миналата седмица РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните води. Взети са 40 проби от различни населени места в областта, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на МЗ.