Община Перник кани жителите на кметствата „Изток” и „Църква” да кандидатстват за безвъзмездна доставка и монтаж на електростатични филтри

Община Перник кани жителите на кметствата „Изток” и „Църква” да кандидатстват за безвъзмездна доставка и монтаж на електростатични филтри

Община Перник кани жители на кметствата „Църква“ и „Изток“, които използват за отопление уреди на дърва и въглища, да кандидатстват за безвъзмездна доставка и монтаж на електростатични филтри за горивни инсталации до 50 kW.

Поставянето на филтри на комините за улавяне на фини прахови частици е част от мерките, залегнали в Програмата за качеството на атмосферния въздух 2017-2021г. То остава най-ефективната бърза мярка за борба с мръсния въздух през зимата, а Община Перник е петата в България след София, Благоевград, Стара Загора, Горна Оряховица, която внедрява тази мярка. През 2022 г. и 2023 г. кампанията ще продължи и в други части на Община Перник. Филтърът представлява иновативна технология, която не ползва никакви консумативи, а само електричество, равняващо се на разхода на малка електрическа крушка. Максималната консумация на електростатичния филтър е 30 W, което не натоварва месечния бюджет на съответното домакинство.

Завишаването на нивата на фините прахови частици (ФПЧ) е неизбежната последица по време на отоплителния сезон. При изгарянето на дърва и въглища се отделят големи количества ФПЧ с индекс 10, които са рискови за човешкото здраве. Монтирането на електростатичните филтри води до намаляване от 75-80% на изхвърляните вредни емисии при отопление на твърдо гориво. Мнението на експерти е, че тези устройства са най-лесно приложимата, ефикасна и бърза мярка за България в борбата срещу мръсния въздух.

Изпълнението на мерките от програмата следва да доведе до намаляване на броя на превишенията на нормите за вредни вещества и на средногодишните нива на замърсителите в случаите, когато те са над определените норми за качество на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг – част от Националната система за мониторинг на околната среда на територията на общината.

Допустими за участие са домакинства, които използват за отопление уреди с дърва и въглища. Документите, които се подават при кандидатстване са: формуляр за кандидатстване, декларация за съгласие с условията за монтаж на електростатичен филтър, копие от документ за собственост на имота. За кандидатстване ще бъдат допускани домакинства, които са погасили задълженията си за местни данъци и такси. Документите могат да бъдат подавани в Деловодството на Община Перник, както и в кметствата в „Изток“ и „Църква“.

Нужните документи можете да намерите на: https://bit.ly/3Dy6P2z