МС предоставя безвъзмездно на МВР имот в Перник, стопанисван от Държавната агенция „Технически операции”

МС предоставя безвъзмездно на МВР имот в Перник, стопанисван от Държавната агенция „Технически операции”

По решение на Министерския съвет 9 имота и части от имоти – публична държавна собственост, които се намират в градовете София, Перник, Пловдив и Плевен, се предоставят безвъзмездно за управление на Министерството на вътрешните работи. Чрез тях ще се решат проблеми, които са свързани с недостатъчния сграден фонд, за нуждите на структурите на министерството при изпълнение на функционалните им компетенции. Досега имотите са били в управление на Държавната агенция „Технически операции“. Отнемат се от ведомството поради отпаднала необходимост.