Евангелие от началото на 19-ти век- един от най-ценните документи в пернишкия Архив

Евангелие от началото на 19-ти век- един от най-ценните документи в пернишкия Архив

Евангелие от началото на 19 век, печатано в Москва на църковнославянски език се съхранява в Държавен архив – Перник. Към задната корица на печатното издание e пришито писмо от лице с подпис Радивоя от 1879 г. Документът е реставриран, съхранява се при специални условия и е част от Регистъра на особено ценните и уникални документи на Държавна агенция „Архиви“ в Република България, съхраняван в Държавен архив – Перник.

Документалното културно-историческо наследство на старата Трънска околия, една част от която днес е извън територията на страната, се съхранява в Държавен архив – Перник.

В регионалното хранилище се пазят фондове на околийския, градския и селските общински съвети, съдилищата и прокуратурата, стопанските и водни синдикати, банките, трудово-производителните кооперации, Архиерейското наместничество; полицейското, пътното, стопанските и земеделските управления, читалища, училища, църкви и манастири.