Заместник-кмет на Община Перник участва в срещата за Справедлив преход!

Заместник-кмет на Община Перник участва в срещата за Справедлив преход!

Община Перник взе участие в общоевропейското съвещание в рамките на многостепенния диалог за Справедлив преход. Освен представителя на общината – замeстник-кметът  Стефан Кръстев се включи активно в диалога, в който участваха министри, европейски депутати и представители на местни власти от няколко европейски държави. Тема на разговора бе стартирането на Фонда за справедлив преход, за който целеви регион е и Перник, успешното привличане към диалога на всички заинтересовани страни, както и взаимодействието между Механизма за Справедлив преход и националните планове за възстановяване и устойчивост.

Многостепенният диалог за справедлив преход е сътрудничество между Европейската комисия и Европейския комитет на регионите в контекста на Фонда за справедлив преход. Като част от Платформата за справедлив преход, той има за цел да насърчава партньорството, между регионалното сътрудничество и насърчаването на многостепенното управление при прилагането на Фонда за справедлив преход.