Конкурс „Моята Коледа” ще събира послания за надежда в община Перник

Конкурс „Моята Коледа” ще събира послания за надежда в община Перник

Конкурс за презентация на тема „Моята Коледа“ организират Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно – информационен център – Перник и Международен младежки център – Перник.

Организаторите на конкурса се обръщат с думите:” Скъпи ученици и учители, независимо, че светът се намира в условия на пандемия, времето следва своя неумолим ход и животът продължава. Наближава най – светлият християнски празник – Коледа – символ на ново начало и надежда за по – добър живот.

 Конкурсът ще се проведе в две възрастови категории

        Първа – за ученици от 14 до 16 годишна възраст

        Втора – за ученици от 16 до 18 годишна възраст

Конкурсните работи трябва да съдържат послания за здраве, надежда и празничност, и да бъдат до 15 слайда.

Краен срок за подаване на конкурсните работи – 14.12.2021 година

Адрес за изпращане: mkbppmn-pernik@abv.bg и pic_pernik@abv.bg

Посочвайте име, адрес, години, училище и телефон за връзка.

Ще бъдат връчени предметни награди на най – добре представилите се. С победителите ще се свържем на 20.12.2021 година.

Разчитаме на Вашата активност и очакваме Вашите позитивни послания.