Намаляват болните от заразни болести и COVID 19 в региона, твърдят от РЗИ

Намаляват болните от заразни болести и COVID 19 в региона, твърдят от РЗИ

Намаляват болните от заразни заболявания в региона. Добрата новина дойде от Регионалната здравна инспекция. От там информираха, че през изминалата седмица са регистрирани 651 заразно болни, при  769 за предходната седмица, което е със 118 по-малко.

През изминалата седмица са се увеличили заболели от остри респираторни заболявания и грип. Констатирани са 99 болни, при 36 за предходната седмица, което е с 63-ма повече. През този период заболеваемостта в региона е била  82,38%ооо, при средна за страната 77,83%ооо към 08.11.2021 г.

Намалели са и болните от въздушно-капкови инфекции. Регистрираните болни през седмицата са 648, при 769 за предходната, което е със 121 по-малко.

Другата добра новина е, че са намалели и заразените от коронавирус в областта. Констатираните заболели през седмицата са 640, при 769 за предходната, което е със 129 по-малко. През седмицата са направени  92 антигенни  и 9 теста за антитела. През седмицата са издадени 323 имунизационни сертификата.

През изминалата седмица обаче се наблюдава леко увеличаване на болните от варицела. Регистрираните заболели  са 8, при 5 за предходната седмица.  Болните са от Перник и Трън. Най-много са болните на възраст от 1 до 4 години. Засегнати са  две детски градини- ДГ №15 „Райна Княгиня“ и ДГ №4 „Чуден свят“ и две училища- 5-то СУ„П. Р. Славейков“ и 8-мо ОУ „Кракра Пернишки“.

През седмицата е установен и 1 болен от ентероколит от Перник.

След като няколко седмици нямаше регистриран случай на хепатит, то през изминалата  са установени два. Регистриран е 1 болен от хепатит А от Перник и един болен от хепатит В- също от Перник.

От РЗИ информираха, че за всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, предприети са противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

През отминалата седмица инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 89 проверки. От тях 30 са свързани със забраната за тютюнопушенето. 12 са във връзка със спазване на противоепидемичните мерки въведени със заповеди на Министерство на здравеопазването. 6 от проверките са по жалби и сигнали от институции и граждани , а 3 от проверките са относно спазване на изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

В резултат на упражнения контрол от страна РЗИ, са издадени 947 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

И през миналата седмица здравната инспекция продължи да извършва и ежедневен контрол върху качеството на питейната вода в областта. Взети са 12 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9.