Над 82% от площите със слънчоглед в региона са вече ожънати

Над 82% от площите със слънчоглед в региона са вече ожънати

Жътвата на слънчогледа в областта е на привършване. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие” в Перник.

Първи приключиха вече с тази задача земеделците от община Ковачевци. От засетите 470 дка те получиха 541 т продукция, при 115 кг среден добив от декар.

На приключване е жътвата на слънчогледа в брезнишко. От засетите в общината 3 153 дка с тази култура, вече е прибрана реколтата от над 3050 дка. От тях са получени 5 185т продукция, при среден добив малко над 170 кг.

Земеделските производители от Радомир от засетите в общината 4 752 дка вече са реколтирали 4 410 дка. От тях са получили 6 600 т продукция, при среден добив  от 150 кг от декар.

Стопаните от Земен напредват с прибирането на реколтата от слънчоглед. От засетите в общината 291 дка, вече са ожънати 205 дка. От тях са получени 201 т продукция, при 100 кг среден добив от декар, който се очертава като най-ниския тази година.

Перничани също напредват с жътвата на слънчогледа. От засетите в общината 2063 дка, вече са реколтирани 1 190 дка. От тях са получени 3 305 т продукция, при над 200 кг среден добив от декар, който се очертава като най-високия в региона тази година и по-висок от миналогодишния.

Земеделците от Трън от засетите в общината 567 дка със слънчоглед са успели вече да приберат реколтата от 225 дка. От тях са получили 264 т продукция, при над 150 кг среден добив от декар.

До момента от засетите в областта 11 296 дка със слънчоглед е прибрана реколтата от 9531 дка, което е над 82% от засетите площи. От тях са получени 16 105 т продукция, при 172 кг среден добив от декар.