„Топлофикация Перник“ съветва клиентите си как да плащат по-ниски сметки за парно и топла вода през цялата година

„Топлофикация Перник“ съветва клиентите си как да плащат по-ниски сметки за парно и топла вода през цялата година

„Топлофикация Перник“ продължава своята активна информационна кампания, чрез която да се подпомогнат потребителите да планират разходите за отопление и битово-горещо водоснабдяване. „С кампанията за подписване на договорите за равни месечни вноски клиентите могат да разпределят плащанията си за топлинна енергия равномерно през цялата година. По този начин семействата могат да планират лесно разходите на домакинството си. С избора да плащат на равни вноски, клиентите няма да усетят евентуалното повишение на цената на парното. „Равни вноски“ намалява риска през зимата хората да се сблъскат с непосилни за плащане сметки, които допълнително биха натоварили семейния бюджет“, поясняват от топлофикационното дружество.

Срокът на кампанията за подписването на договора „Равни вноски” е до 9 ноември 2021 година. „Клиентите могат да изтеглят от сайта на „Топлофикация Перник“ договора за преминаване към равни месечни вноски и да го подпишат в офисите на дружеството. При посещение в обслужващия ни клиентски център не се изисква представяне на „зелен сертификат“, уточняват от предприятието. За улеснение на трудно подвижните потребители от „Топлофикация Перник“ са осигурили възможност мобилни екипи да посещават клиентите в домовете им, за да сключат индивидуален договор за следващия отоплителен сезон.

От топлофикационното предприятие обясниха, че размерът на равната месечна вноска се определя като реално потребената в едно домакинство топлинна енергия през предходния едногодишен период се разделя на 12. Месечното количество енергия се умножава по определената за новия сезон цена на топлинната енергия. „Последната фактура е изравнителна. Като разликата е сума за доплащане или възстановяване. Ако има стойност за доплащане, тя ще бъде намалена с 30% отстъпка. Ако има сума за възстановяване, тя ще бъде изплатена на каса, по банков път или приспадната от бъдещите задължения“, добавят от предприятието.

„Тази година клиентите, подписали договор „Равни вноски“ и заплащащи в срок задълженията си, получават 3% месечна отстъпка. Според условията на програмата сумите за парно и топла вода се издължават на 11 равни вноски, изчислени на база предишно потребление на топлинна енергия. По-малко ще плати всеки клиент, който издължи наведнъж всички 11 вноски“, припомнят от дружеството.

„При авансово плащане на 11-те вноски отстъпката е 8% и с 30 на сто се намалява изравнителната сметка. От условията на договора може да се възползва всеки редовен платец, също и потребителите със сключено споразумение за разсрочване на старите задължения“, допълват от „Топлофикация Перник”.

За по-добра и лесна комуникация с клиентите, от „Топлофикация Перник“ са дигитализирали голяма част от услугите си и са направили подобрения на сайта си. По този начин на него клиентите могат да се информират за всичко, което касае сметки, текуща консумация на топлоенергия, отчет, кампании и т.н. само с един клик. „При обаждане на телефонен номер 0700 500 20 клиентите ни могат да изберат една от предложените опции за информация или да се свържат с оператор. Абонатите, които желаят да узнаят стойността на текущата си фактура, получават автоматична справка, без да е необходимо да разговарят с наш сътрудник“, добавят от топлофикационното предприятие.