ЦИК излезе с решение за промяна в състава на РИК в 14 МИР-Перник

ЦИК излезе с решение за промяна в състава на РИК в 14 МИР-Перник

В него се посочва, че е постъпило предложение  от Виктория Василева – упълномощен представител на ПП „Има такъв народ“, за промяна в състава на РИК в Четиринадесети изборен район – Пернишки. В него се предлага на мястото на Георги Димитров Георгиев– председател на РИК, да бъде назначен Валентин Стефанов Григоров, ЕГН ….

В това предложение е посочено също, че поради поставяне под карантина на Росица Николаева Тодорова – член на Районната избирателна комисия, предложена от квотата на ПП „Има такъв народ“, се предлага на нейно място да бъде назначено лице, предложено като резерва още при проведените консултации при областния управител – Валентина Юлиянова Велкова, ЕГН ….

В решението на ЦИК се посочва:

ОСВОБОЖДАВА като председател на РИК в Четиринадесети изборен район – Пернишки, Георги Димитров Георгиев, ЕГН … и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на РИК в Четиринадесети изборен район – Пернишки, Валентин Стефанов Григоров ЕГН ….

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Четиринадесети изборен район – Пернишки, Росица Николаева Тодорова, ЕГН … и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Четиринадесети изборен район – Пернишки, Валентина Юлиянова Велкова, ЕГН ….

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.