ОДБАБХ-Перник е извършила 35 проверки на здравословното състояние на животните в региона

ОДБАБХ-Перник е извършила 35 проверки на здравословното състояние на животните в региона

През месец октомври Областната дирекция по безопасност на храните в Перник  е упражнила контрол не само по спазването на противоепидемичните мерки, но и по здравословното състояние, идентификацията и хуманното отношение към животните. Това информираха от ОДБАБХ-Перник.

Отдел „Здравеопазване на животните“ е извършил 35 проверки във връзка със здравословното състояние, идентификация и хуманно отношение към животните. Установени са 3 нарушения, за които са издадени 2 предписания и 1 акт.

Инспекторите на ОДБАБХ са извършили 7 проверки във връзка с регистрация на животновъдни обекти в областта, 11 по документи. При две от проверките е извършен преглед на здравословно състояние на животните и пломбиране на превозно средство, с което ще бъдат превозени, преди издаване на ветеринарномедицински сертификат.  През октомври ОДБАБХ е издала общо 69 ветеринарномедицински сертификата.

Извършени са и 8 планови проверки по официален контрол на качеството на фуражи и 1 на ветеринарно-медицински продукти. Не са констатирани сериозни нарушения.