Две пернишки болници ще получат медицинско оборудване по проект на Министерството на здравеопазването

Две пернишки болници ще получат медицинско оборудване по проект на Министерството на здравеопазването

 Близо 100 млн. лв. ще бъдат осигурени за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти със заразни заболявания и за закупуване на медицинско и не медицинско оборудване за лечение на пациенти с COVID-19 в 133 болници. Това проектно предложение е изпратило Министерството на здравеопазването на 29 октомври до Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Проектът „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ е със срок за реализация 24 месеца. Сред лечебните заведения в страната, на които ще бъде доставена специализирана апаратура, са две пернишки.

 Целта е подобряване на здравната система в условията на продължаваща пандемия от COVID-19. Проектът предвижда в 133 лечебни заведения, чрез реконструкция, проектиране и ремонтни дейности, да бъдат обособени изолирани структури за лечение на пациенти със заразни заболявания, както и да им бъде осигурено медицинско и немедицинско оборудване за лечение на пациенти с COVID-19.

 Лечебните заведения за болнична помощ са разпределени в три групи.

Група I – лечебни заведения с разкрити структури по инфекциозни болести или спешна медицина. В тази група попада МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД- Перник;

Група II – специализирани болници за активно лечение по белодробни болести и специализирани болници за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания. В нея попада „СБАЛ по белодробни болести – Перник“ ЕООД.

Група III – МБАЛ и СБАЛ в трудно достъпни или отдалечени райони, без  инфекциозно отделение и/или спешно отделение, субсидирани по Наредба № 3 от 2019 г. и лечебни заведения, СБАЛ и ЛЗ, по чл. 10, ал. 3б, осъществяващи болнична помощ на специфични групи от населението и специализирани дейности по интензивно лечение…

Болниците, предоставили в Министерството на здравеопазването инвестиционните си предложения, са предвидени в проекта на МЗ. В изпълнение на този проект ще бъдат осигурени медицинска апаратура и медицинско оборудване, които са необходими за лечението на пациенти с COVID-19.

Медицинска апаратура, която ще бъде предоставена за лечебни заведения от група I и група II, към които попадат пернишките болници, включва:

-Система за препозициониране на пациенти/мобилни или фиксиращи системи за  повдигане и преместване на пациенти;

-Система за назална високопоточна кислородна терапия

-Изолационна носилка за остри заразни заболявания;

-Кислородни бутилки  от 10 л. и  40 л;

-Апарати за кръвно-газов анализ;

-Транспортен респиратор;

-Дефибрилатори;

-Пациентни монитори;

-Реанимационни пациентски легла – легла за интензивни грижи;

-Преносими рентгенови устройства;

-Електрокардиографи;

-Ехографи;

Система за комплексно управление, контрол и обезвреждане на болнични отпадъци чрез микровълново обеззаразяване;

Количко-носилкa – хидравличнa, регулируемa.