Бюрото по труда в Перник търси шивачи, лекари, оператори, доставчици на храна за вкъщи….

Бюрото по труда в Перник търси шивачи, лекари, оператори, доставчици на храна за вкъщи….

Трета  поредна седмица предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места се увеличават. През изминалата седмица те нараснаха с още 12 и станаха 288. Без промяна остават свободните работни места за безработни висшисти -12.

Продължават да са актуални офертите за работа на 10 монтьори на електронно телекомуникационно оборудване  за София, 20 охранители за София,  22-ма работници за сглобяване на детайли също за София, 15 шивачки за Перник, 20 машинни оператори  20 оператори на пещи за производство на стъкло, 15 охранители за София, 30 обслужващи щанд-кафетерия също са София. През миналата седмица се появи оферта за работа на 20 доставчици на храна за вкъщи за София.

Освен това, през седмицата на трудовия пазар в Перник се търсеха още: лекари, чистач-хигиенисти, бармани, сервитьори, шлайфисти,  електрозаварчици, продавач-консултанти,  рехабилитатор,  общи работници,  помощник-готвач,  международен шофьор, заварчици,  арматуристи, готвачи в заведение за бързо хранене,  куриер, организатори на куриерска дейност, куриер, фелдшери, охранители, кредитни специалисти банка,  шивачи на обувки, газорезчици, миячи на съдове, книговезци, салонни управители, камериерки, главен счетоводител, пощенски раздавачи, социален работник, склададжия, счетоводител , шивачки, носачи-товарачи на стоки, касиери, работници в кухня, ел.техник в промишлено предприятие, шлосер-монтьор, монтажници на метални конструкции, работник спомагателна шивашка дейност,

 Ако анализираме трудовия пазар в Перник, ще установим, че в пернишкия регион той  е твърде динамичен. Доказателство за това е фактът, че въпреки че навлизаме в зимния период, когато традиционно свободните работни места намаляват, трета поредна седмица те се увеличават. Сред най- търсените кадри в момента са: обслужващи кафетерия, шивачи, доставчици на храна ма вкъщи, машинни оператори, оператори на пещи за производство на стъкло, лекари,  охранители  и други.

На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за производството, а след тях за обслужващите дейности.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 276 свободни места и 12 за безработни висшисти.