Общинският съвет в Брезник гласува да се повиши таксата за сметосъбиране

Общинският съвет в Брезник гласува да се повиши таксата за сметосъбиране

С бурни дебати в залата започна редовното заседание на Общинския съвет в Брезник, което се проведе в петък, тази седмица. Поводът за разгорещените спорове бе първата точка в дневния ред. Това бе докладната записка относно Проект за допълнение и изменение на Приложение 1 към чл. 5 ал. 3 от наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги,съгласно ЗМДТ. Председателят на местния законодателен орган Иван Тинков аргументира предложението за повишаването на цената на този вид услуга с поскъпването на горивата, поддръжката на техниката, закупуването на нови съдове и ред други причини. Всичко това оскъпява сметосъбирането. Единодушно бе мнението, че е наложително повишаването на цената на сметосъбирането и сметоизвозването в община Брезник.

Общинският съветник Ваньо Добринов настоя общинската управа да вземе сериозни мерки към длъжниците. Той поиска да бъдат оповестени фирмите, които дължат сериозни суми на Общината и поиска да бъдат дадени на съдия-изпълнител.

Заместник-кметът Иван Бъчваров поясни, че Общината не веднъж е давала на съд подобни фирми.”Истината е, че когато се опре до налагане на възбрани и запор на сметки, се оказва, че те не притежават нищо и съдия-изпълнител няма какво да им вземе.”, поясни Бъчваров.

Общинският съветник Росен Огнянов подчерта, че е похвално, че Община Брезник  не бяга от отговорността за сметосъбирането и сметоизвозването. „Знаете, че в повечето общини в областта се наемат външни фирми да извършват тази услуга, за което се плащат огромни средства. Община Брезник се нае да извършва тази дейност с цел не само да е по-евтино, но и да се подобри качеството. Всички виждаме как скачат цените, така че няма как да не поскъпне тази услуга. От позицията на гражданин си задавам друг въпрос – увеличавайки ние таксата, какъв ангажимент поемаме към гражданите. Не трябва ли все пак върху това да помислим? Докато дойде време за следваща сесия и тече този месец на обсъждания, да излезем на другата сесия с  конкретни предложения и конкретни ангажименти, които поемаме.”, предложи Росен Огнянов.

Заместник-кметът Иван Бъчваров поясни, че с цел подобряване на качеството на сметосъбирането, Общината е поръчала нов камион. „Аз го видях с очите си. Той е доставен. За съжаление, собственикът на фирмата, която ни го осигури почина преди ден и това ще забави оформянето но документите. В момента на територията на община Брезник чистят 4 камиона – 2 сметосъбиращи, 1 камион контейнеровоз, който извършва услугата с контейнерите от 3 и 5 кубика и кара боклука на “Враждебна”, и 1 камион, който обикаля цялата община и събира отпадъците, които са струпани до контейнерите като зелена маса, фотьойли, дивани и така нататък. Това дали ще приемете предложението за увеличаване  на тази услуга е ваше право. Вие може да го намалите, но след това със сигурност ще се увеличат сигналите, че не се чисти”, подчерта Бъчваров.

Председателят на Общинският съвет Иван Тинков успокои духовете като предложи във времето, в което тече обсъждането на този проект, да се проведат срещи и обсъждания по комисии и да се помисли какво да се направи, за да се подобри качеството на тази услуга и се оптимизира работата на сметосъбиращата техника. Той напомни, че  Общината редовно си получава отчисленията от РИОСВ и благодарение на това и на икономиите, които се правят от Общината, са заделени средства за закупуването на нов автомобил. В крайна сметка докладната за повишаването на цената на тази услуга беше приета.