Министерството на здравеопазването обяви кои лечебни заведения и лаборатории имат право да предлагат антигенни тестове

Министерството на здравеопазването обяви кои лечебни заведения и лаборатории имат право да предлагат антигенни тестове

Министерството на здравеопазването оповести кои лечебни заведения с лаборатории /самостоятелни медико-диагностични лаборатории/, с които е сключен договор за предоставяне и извършване на бързи антигенни тестове.

За област Перник това са: ДКЦ 1  Перник ЕООД; МБАЛ”Р. Ангелова” АД и МДЛ  ЦИБАЛАБ Перник ЕООД