Подготвя се вторият етап от изграждане на водопроводната мрежа в Ярджиловци

Подготвя се вторият етап от изграждане на водопроводната мрежа в Ярджиловци

Община Перник е обявила обществена поръчка за изграждане на втория етап от водопроводната мрежа в село Ярджиловци, съобщиха от администрацията.

Населеното място е централно водоснабдено от язовир „Студена“, чрез водопроводната мрежа на Перник.До момента е изградена 14960 м вътрешна водопроводна мрежа на селото.

По проект на „Водоканалпроект София“ ООД през 2006 г. е построен довеждащ водопровод до мястото на бъдещия напорен водоем на Ярджиловци с обем 500 куб. м. Водовземането е извършено от края на Главен клон I от водопроводната мрежа на Перник, преди резервоара за гр.Батановци. Напорният водоем е предвиден да регулира водоснабдяването на Ярджиловци и осигурява нужния противопожарен резерв и ще се реализира във втория етап на изграждане на водоснабдителната система на селото.

Освен това ще бъде направен водопровод и на седем улици в Божилова махала, които досега се водоснабдяват от кладенци и сонди. Осигурени са 600 000 лв. без ДДС.

По този начин всички къщи в селото ще имат питейна вода, коментира кметът Росица Лазарова. По думите й единствено Кръстина махала ще остане да пие вода от местен каптаж, който се поддържа от „В и К“ и няма да бъде свързана към язовир „Студена“. В махалата живеят около 300 души. Ярджиовци е третото по големина село в община Перник. Постоянните му жители наброяват 1100, през лятото населението достига 1500.