Бюрото по труда в Перник търси шивачи, обслужващи кафетерия, лекари, охранители…

Бюрото по труда в Перник търси шивачи, обслужващи кафетерия, лекари, охранители…

След като цял месец предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места се увеличаваха, то през изминалата седмица те намаляха значително- с 37 и станаха 267. За съжаление намаляха и предлаганите свободни работни места за безработни висшисти с 2 и станаха 11.

Продължават да са актуални офертите за работа на 10 монтьори на електронно телекомуникационно оборудване също за София, 20 охранители за София,  22-ма организатори производство за София, 15 шивачки за Перник, 20 машинни оператори и 20 оператори на пещи за производство на стъкло, 15 охранители за София.  През миналата седмица се появи оферта за работа на 30 обслужващи щанд-кафетерия.

Освен това, през седмицата на трудовия пазар в Перник се търсеха още: лекари,  чистач-хигиенисти, бармани, сервитьор, шлайфисти,  стругар- фрезист,   електрозаварчици, огняр, продавач-консултанти, обслужващи работници в промишлено производство,  оператор за въвеждане на данни, рехабилитатор,  общи работници,   шофьор на тежкотоварен автомобил,  помощник-готвачи, главен готвач,   международен шофьор, заварчик,  работници озеленяване, общи работници в промишлеността,  арматуристи,  изготвители на бои и багрила, машинист на валяк, готвачи в заведение за бързо хранене, служител на гише/сменен/,  монтажник електрооборудване, куриер,организатори на куриерска дейност, помощник възпитател, пиколо, монтажник на ел.оборудване, организатор работа с клиенти, общ работник в строителството, зидаромазачи, фелдшери, охранители, кредитен специалист, комплектовачи, управител на заведение, шивачи на обувки, газорезчици, миячи на превозни средства, склададжия, книговезци, учител по теоретично обучение, шофьор на лекотоварен автомобил.

 Ако анализираме трудовия пазар в Перник, ще установим, че в пернишкия регион той  е твърде динамичен.  Доказателство за това е фактът, че след като един месец свободните места се увеличаваха, то през миналата седмица намаляха значително.  Сред най- търсените кадри в момента са: обслужващи кафетерия, шивачи,  машинни оператори, оператори на пещи за производство на стъкло,  охранители, лекари  и други.

На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за производството, а след тях за обслужващите дейности.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 256 свободни места и 11 за безработни висшисти.