Правителството одобри допълнително 214,6 милиона лева по бюджета на МТСП

Правителството одобри допълнително 214,6 милиона лева по бюджета на МТСП

Правителството прие постановление за одобряване на допълнителни разходи от 214,6 млн. лв. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г., които се осигуриха с актуализацията на държавния бюджет, приета от 46-то Народно събрание.

Средствата ще се използват за изплащане на месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявена извънредна епидемична обстановка, помощи за отопление, разходи по механизма лична помощ, както и за обезпечаване на допълнителните възнаграждения за служители на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и ИА „Главна инспекция по труда“ за месеците октомври, ноември и декември във връзка с работа в рискови условия и положен извънреден труд по овладяването на пандемията C0VID-19.

Допълнителният финансов ресурс е осигурен за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.